7Luck Event & Media hân hạnh tổ chức chương trình Staff Outing cho công ty Tư Vấn Xây Dựng Điện 2 (PECC 2) tại Oceanami Long Hải.

Chương trình gồm các tiết mục biểu diễn văn nghệ, trình diễn catwalk, team building và các hoạt động thể thao. Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp.

PECC 2 - Outing Trip 2019 - Kỷ niệm 34 năm thành lập
Xem video

PECC 2 - Outing Trip 2019 - Kỷ niệm 34 năm thành lập 1 / 1 videos

  • PECC 2 - Outing Trip 2019 - Kỷ niệm 34 năm thành lập PECC 2 - Outing Trip 2019 - Kỷ niệm 34 năm thành lập