Nhân sự Event

Nhân sự Event

7Luck tự hào mang đến giải pháp nhân sự event toàn quốc như: Đạo diễn chương trình, biên đạo múa, PG/PB, nhóm nhảy/nhóm múa, ban nhạc, MC, ca sỹ…

Đạo Diễn Chương Trình

PB & PG

Nhóm Nhảy / Nhóm Múa

MC Chương Trình

Ca Sỹ

Dịch Vụ Khác

Dịch vụ
Professional Event

xem chi tiết

Dịch vụ
Team Building

xem chi tiết

Dịch vụ
Media & Production

xem chi tiết

Dịch vụ
Thiết kế & sản xuất POSM

xem chi tiết

Dịch vụ
Catering

xem chi tiết

Dịch vụ
Thiết bị Event

xem chi tiết