Hội nghị khách hàng thường niên của công ty Masan MEATLife tại Phú quốc là một chương trình tri ân dành cho các khách hàng, các đại lý cám Anco và Conco có sản lượng cao nhất năm nhằm tôn vinh những đóng góp tích cực.