Thiết kế & sản xuất POSM

Thiết kế & Sản Xuất POSM

POSM từ lâu đã trở thành một phần tối quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp, tăng nhận diện thương hiệu từ đó thúc đẩy Sales & Marketing. 7Luck cung cấp dịch vụ thiết kế 2D/3D chuyên nghiệp và sản xuất POSM với chi phí hợp lí và chất lượng cao theo nhu cầu của từng sự kiện cụ thể

Thiết Kế 2D/3D

Sản Xuất POSM

Dịch Vụ Khác

Dịch vụ
Professional Event

xem chi tiết

Dịch vụ
Team Building

xem chi tiết

Dịch vụ
Media & Production

xem chi tiết

Dịch vụ
Nhân sự Event

xem chi tiết

Dịch vụ
Catering

xem chi tiết

Dịch vụ
Thiết bị Event

xem chi tiết