Đồng hành cùng Mitsubishi Electric Việt Nam, 7Luck Event & Media hân hạnh tổ chức chương trình hội thảo về “Giải pháp phân phối điễn toàn diện theo tiêu chuẩn IEC 2020” với công ty Hải Nam tại Hà Nội.

MITSUBISHI ELECTRIC VIET NAM - SEMINAR 2020 TẠI HÀ NỘI | 7LUCK EVENT & MEDIA
Xem video

MITSUBISHI ELECTRIC VIET NAM - SEMINAR 2020 TẠI HÀ NỘI | 7LUCK EVENT & MEDIA 1 / 1 videos

  • MITSUBISHI ELECTRIC VIET NAM - SEMINAR 2020 TẠI HÀ NỘI | 7LUCK EVENT & MEDIA MITSUBISHI ELECTRIC VIET NAM - SEMINAR 2020 TẠI HÀ NỘI | 7LUCK EVENT & MEDIA