7Luck Event & Media hân hạnh tổ chức chương trình Year End Party cho Thiên Á Group, với sự góp mặt của Ảo thuật gia nổi tiếng và các tiết mục trình diễn ca nhạc đặc sắc.

THIÊN Á GROUP - YEAR END PARTY 2020 | 7LUCK EVENT & MEDIA
Xem video

THIÊN Á GROUP - YEAR END PARTY 2020 | 7LUCK EVENT & MEDIA 1 / 1 videos

  • THIÊN Á GROUP - YEAR END PARTY 2020 | 7LUCK EVENT & MEDIA THIÊN Á GROUP - YEAR END PARTY 2020 | 7LUCK EVENT & MEDIA