Chương trình hội nghị hằng năm của Leadership One nhằm chia sẻ kinh nghiệm, hội ngộ với nhau để tổng kết trong một năm đã là hoạt động thường niên. Và năm 2020, 7Luck Event & Media hân hạnh được đồng hành cùng Leadership One để tổ chức sự kiện này.

LEADERSHIP ONE - WINTER CONFERENCE | 7LUCK EVENT & MEDIA
Xem video

LEADERSHIP ONE - WINTER CONFERENCE | 7LUCK EVENT & MEDIA 1 / 1 videos

  • LEADERSHIP ONE - WINTER CONFERENCE | 7LUCK EVENT & MEDIA LEADERSHIP ONE - WINTER CONFERENCE | 7LUCK EVENT & MEDIA