7Luck Event & Media hân hạnh tổ chức chương trình Staff Outing cho Tập đoàn ITL Logistics tại Nha Trang.