7Luck Event & Media hân hạnh tổ chức chương trình thiện nguyện Hành Trình Nhân Ái cho công ty Toshiba Việt Nam.

Chương trình kết họp Team Building và Gala Dinner tại Nha Trang. Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

Toshiba - Hành trình nhân ái
Xem video

Toshiba - Hành trình nhân ái 1 / 1 videos

  • Toshiba - Hành trình nhân ái Toshiba - Hành trình nhân ái