Sự kiện được mong chờ nhất của các thành viên Chubb Life Vietnam. 7Luck Event & Media hân hạnh được đồng hành và là đơn vị tổ chức Sự Kiện Team Building & Gala Dinner của Chubb Life Việt Nam.

Cùng xem những khoảnh khắc bùng nổ của các thành viên Chubb Life Vietnam

CHUBB LIFE VIETNAM - OUTING TRIP 2020 | 7LUCK EVENT & MEDIA
Xem video

CHUBB LIFE VIETNAM - OUTING TRIP 2020 | 7LUCK EVENT & MEDIA 1 / 1 videos

  • CHUBB LIFE VIETNAM - OUTING TRIP 2020 | 7LUCK EVENT & MEDIA CHUBB LIFE VIETNAM - OUTING TRIP 2020 | 7LUCK EVENT & MEDIA