Tiếp nối hoạt động CSR của 7Luck Event & Media, điểm đến lần này là “Trung Tâm Ung Bứu” một trong những “Trung tâm của những nổi đau của xã hội”.

Chúng tôi đã thật sự không kềm nén được nỗi đau xót trước những hoàn cảnh bệnh tật ngặc nghèo của phần lớn các trẻ em trong khu điều trị nội trú tại bệnh viện.

Với ngân sách của công ty lần này chỉ có thể hổ trợ được đến với 50 gia đình thật sự chỉ là một phần nhỏ để chia sẻ cùng các bệnh nhân tại đây.

Rất hy vọng ngày càng nhiều đơn vị, công ty cũng như nhà hảo tâm xa gần có thể đến trực tiếp để hổ trợ, đóng góp và giúp đỡ đồng bào chúng ta đang chóng chọi với bệnh tật.

Nguyện cầu cho những điều tốt đẹp và an lành sẽ mĩm cười với những mãnh đời bất hạnh này.

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Trung Tâm Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh