Trong những ngày cuối cùng của năm, Team 7Luck dù rất bận rộn nhưng đã dành thời gian để hoàn thành xuất sắc “Chiến dịch bảo vệ môi trường – Environmental Protection Campaign” là một phần của hoạt động CSR (Corporate Social Responsibility), năm 2019 của lãnh đạo công ty.

Hoạt động ý nghĩa này nhằm góp phần làm sạch môi trường sống đồng thời nêu cao tinh thần bảo vệ môi trường cho mỗi cá nhân 7Lucker từ đó lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Nào các bạn hãy cùng 7Luck Event & Media chung tay bảo vệ môi trường – Let’s go green and save the environment – Save our Life!

 

7Luck Team.