Chương trình lễ ký kết giữa công ty Thanh Long và công ty POS3D đã góp phần hoàn thiện hơn hệ thống tương tác giữa đại lý và khách hàng, giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng và thực tế hơn các sản phẩm của nhà cung cấp.

7Luck Event & Media hân hạnh tổ chức buổi lễ ký kết hợp tác giữa 2 bên, chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

Thanh Long –Công bố ra mắt giải pháp quản lý bán hàng toàn diện POS 3D
Xem video

Thanh Long –Công bố ra mắt giải pháp quản lý bán hàng toàn diện POS 3D 1 / 1 videos

  • Thanh Long –Công bố ra mắt giải pháp quản lý bán hàng toàn diện POS 3D Thanh Long –Công bố ra mắt giải pháp quản lý bán hàng toàn diện POS 3D