7Luck Event & Media hân hạnh tổ chức chương trình Year End Party 2020