7Luck Event & Media hân hạnh tổ chức sự kiện Lễ khai trương văn phòng đại diện Newtimes tại Hồ Chí Minh của công ty cổ phần Newtimes Group.

7Luck Event & Media tự tin là đơn vị đồng hành tuyệt vời nhất cho những chương trình sự kiện sắp tới của Newtimes Group. Trân trọng cám ơn!

Newtimes Office Opening Ceremony
Xem video

Newtimes Office Opening Ceremony 1 / 1 videos

  • Newtimes Office Opening Ceremony Newtimes Office Opening Ceremony