MASAN MEATLife – Gala Dinner 2020 tại Duyên Hà Resort Cam Ranh