7Luck Event & Media hân hạnh tổ chức chương trình Management Retreat 2020 cho công ty vận tải ITL tại Movempick Resort Phú Quốc. Sự kiện kết nối các thành viên với nhau, cùng nhau phát triển.

ITL CORPORATION MANAGEMENT RETREAT 2020 | 7LUCK EVENT & MEDIA
Xem video

ITL CORPORATION MANAGEMENT RETREAT 2020 | 7LUCK EVENT & MEDIA 1 / 1 videos

  • ITL CORPORATION MANAGEMENT RETREAT 2020 | 7LUCK EVENT & MEDIA ITL CORPORATION MANAGEMENT RETREAT 2020 | 7LUCK EVENT & MEDIA