Behn Meyer – Treen 179 năm thành lập, 1200 nhân viên toàn cầu và có trụ sở văn phòng tại 14 quốc gia hoạt động với 4 mảng chính: Sản phẩm chăm sóc nông nghiệp, Hóa học, nguyên liệu dược phẩm và hợp chất cao phân tử.

Đặt niềm tin vào sự hợp tác lâu dài giữa 2 thương hiệu bằng việc hợp tác tổ chức cho sự kiện “Hội nghị khách hàng thường niên” tại Hera Palace Vũng Tàu. Một thành công lớn và nỗ lực lớn từ đội ngũ 7Luck Event & Media