7Luck Event & Media vinh dự là đơn vị được tín nhiệm tổ chức chương trình “Tiệc mừng đoàn viên – Hội cụ sinh viên quốc tế trường đại học HANYANG Hàn Quốc lần thứ 27 với 03 đêm Gala Dinner liên tiếp 14,15,16.11 tại Lotte Legend Hotel Saigon.

HANYANG University – 27th Global Hanyang University Alumni Reunion in Ho Chi Minh
Xem video

HANYANG University – 27th Global Hanyang University Alumni Reunion in Ho Chi Minh 1 / 1 videos

  • HANYANG University – 27th Global Hanyang University Alumni Reunion in Ho Chi Minh HANYANG University – 27th Global Hanyang University Alumni Reunion in Ho Chi Minh