Team 7Luck hân hạnh được chào đón 200 vị khách quý của công ty bảo hiểm nhân thọ CHUBB LIFE VIỆT NAM tham dự ANNUAL AGENCY AWARD năm 2020 tại TP HCM