7Luck Event & Media hân hạnh tổ chức buổi họp cho công ty Zeiss về nhãn khoa và tiệc Gala Dinner buổi tối tại Vinpearl Nha Trang

Sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp. Xin cám ơn Zeiss và sẽ có nhiều cơ hội hợp tác trong thời gian sắp tới.

Zeiss - Hội nghị Nhãn Khoa - Gala Dinner
Xem video

Zeiss - Hội nghị Nhãn Khoa - Gala Dinner 1 / 1 videos

  • Zeiss - Hội nghị Nhãn Khoa - Gala Dinner Zeiss - Hội nghị Nhãn Khoa - Gala Dinner